Mensen

Fractie

Bestuur

Jeroen Portier

steunfractielid Vlissingen / bestuurslid GL Walcheren

Jos Bom

secretaris bestuur GL Walcheren