Jeroen Portier

Fractievoorzitter - Raadslid

Met GroenLinks Vlissingen sta ik voor een sociale, groene en open samenleving.

Ik ben Jeroen Portier, getrouwd met Monique en woonachtig in Oost-Souburg. Samen hebben we drie kinderen en een kleinkind. Vijf jaar ben ik actief bij GroenLinks, waarvan een korte periode als commissielid in Vlissingen en 4 jaar bestuurslid van GroenLinks Walcheren. Beroepsmatig ben ik actief als welzijnswerker.

Waarom GroenLinks?

GroenLinks sluit het beste aan bij mijn idealen en geeft mij de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de realisatie daarvan in de gemeente Vlissingen.

Ik sta voor een sociale, groene en open samenleving. Dit zijn tevens de standpunten van GroenLinks.

Waarom ben jij betrokken bij de politiek?

Om mijn passie voor een leefbare samenleving verder vorm te geven, draag ik graag een steentje bij aan de gemeente waarin ik prettig woon. Ik ga voor Vlissingen en een samenleving met zorg en aandacht voor natuur, milieu, mens en gezondheid.

Wat vind jij mooi aan Vlissingen?

Het ruige en de verbinding met het water en de natuur, onmiskenbaar Vlissingen. Met Groen Links maak ik mij sterk om de natuur en het kustgebied, zoals bijvoorbeeld het Nollebos of het Ritthemsebos te koesteren en te behouden.

Wat zijn jouw wensen voor Vlissingen?

Eén Vlissingen waar iedereen in een prettige woonomgeving veilig kan leven met gelijke kansen voor iedereen, waar geluisterd wordt, er ruimte en aandacht is voor kunst en cultuur en er gelegenheid is voor inspraak, zodat iedereen zich betrokken voelt.

Wat is het belangrijkste voor jou?

Het allerbelangrijkste is dat het thuis en met onze kinderen goed gaat.

Daarnaast vind ik het allerbelangrijkste voor Vlissingen dat iedereen ongeacht herkomst of geslacht een veilig leven in vrijheid heeft, waar het fijn leven en wonen is, waar goed onderwijs, goede zorg en voldoende werk is. Een gemeente Vlissingen waar onze kinderen, toekomstige kleinkinderen en generaties na ons ook mogen genieten van een fijn leven.

Wat doe je het allerliefste?
In mijn vrije tijd ben ik bassist bij “The Blues Sensation”, muziek maken is mijn passie en mijn uitlaatklep.

Wat is jouw favoriete plek in Vlissingen?

Het liefst pak ik de fiets om vanuit Oost-Souburg via Ritthem langs Fort Rammekens en de Westerschelde richting Vlissingen te fietsen. Heerlijk de frisse wind in mijn gezicht, de rust en ruimte langs de waterkant met uitzicht over de Westerschelde aan de linkerkant en aan de andere kant de groene dijken.

Wat is jouw guilty pleasure?

Uitslapen maar dat lukt me nooit.

Een leuke wetenswaardigheid:

Ik kook graag wereldse gerechten en eet het vervolgens graag op met familie, vrienden en liefhebbers.

Met GroenLinks Vlissingen sta ik voor een sociale, groene en open samenleving.

 

 

Raadscolumn 27 juni 2018, Jeroen Portier - GroenLinks

Realistisch idealisme  

Na een kennismakingsperiode met collega-raadsleden, burgemeester & (demissionair) wethouders en de ambtelijke organisatie is het tijd om inhoudelijk aan de slag te gaan. Half april sloot ik samen met Els Verhage aan bij de coalitiebesprekingen met PSR, LPV, 50+ en SP. Een intensieve periode gekenmerkt door gedrevenheid, zorgvuldigheid en een gezamenlijk belang voor Vlissingen, Souburg en Ritthem.  

Samen bouwen

Samen hebben wij gebouwd aan een coalitieakkoord waarin ook het programma van GroenLinks herkenbaar is. Idealisme: één gemeente Vlissingen waarin iedereen kan meedoen en er aandacht is voor milieu en klimaat. Realisme: Vlissingen is een artikel 12 gemeente en daarnaar moeten wij handelen. 
Dit betekent dat realistische besluitvorming noodzakelijk is en er wordt getoetst op financiële haalbaarheid. Om die reden zal ik de komende periode naast het raadswerk ook samen met 4 collega raadsleden deelnemen aan de auditcommissie.

Raadslid Jeroen Portier - GroenLinks
E-mail: jeroengroenlinks@gmail.com