Jeroen Portier

steunfractielid Vlissingen / bestuurslid GL Walcheren

Hallo, ik ben Jeroen Portier

Op professioneel gebied heb ik ruime ervaring binnen het sociaal domein. Mijn werkzaamheden strekken zich uit van stafmedewerker bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers tot beleidsmedewerker en projectleider van innovatieve producten voor welzijnsorganisaties in de gemeente Schouwen-Duiveland,  Middelburg en nu in Veere.

Om mijn passie voor een leefbare samenleving verder vorm te geven, draag ik graag een steentje bij aan de gemeente waarin ik prettig woon. Ik ga voor Vlissingen en een samenleving met zorg en aandacht voor natuur, milieu, mens en gezondheid.

Eén Vlissingen waar wij in een prettige woonomgeving veilig kunnen leven, waar gelijke kansen zijn voor iedereen, waar geluisterd wordt en er ruimte en aandacht is voor kunst en cultuur en er gelegenheid is voor inspraak, zodat eenieder zich betrokken voelt.

Met GroenLinks Vlissingen sta ik voor een groene, duurzame en leefbare samenleving.