Speerpunten

De belangrijkste punten uit het programma zijn:

  • GroenLinks laat mensen niet in de steek. Wij stimuleren mensen en kiezen voor een samenleving waarin iedereen erbij hoort en iedereen mee doet.
  • Wij voorkomen dat kinderen op de basisschool beginnen met een achterstand. Dit doen wij door bijvoorbeeld in goede voor- en vroegschoolse educatie te voorzien.
  • Wij willen dat ouderen en mensen met een beperking zolang als zij willen thuis kunnen wonen. Wij kiezen voor “zorg op maat” en niet voor overbodige regelingen, indicaties en bureaucratie. De huisarts en wijkverpleegkundigen krijgen een prominente rol in de aanvraag voor voorzieningen.
  • Wij willen voldoende sociale huurwoningen, voldoende huur- en koopwoningen en woonruimte voor, starters, studenten en mensen met een middeninkomen.
  • Wij kiezen voor schone lucht, veel groen en planten extra bomen. Iedere inwoner moet kunnen genieten van bijvoorbeeld een mooi park of een groot grasveld. Wij ondersteunen buurtbewoners die de eigen buurt willen vergroenen.
  • Wij stimuleren energieneutraal bouwen en het oprichten van lokale energiecoöperaties en wij maken in onze gemeente zoveel mogelijk gebruik van de zon en van de wind.
  • Wij geven voorrang aan schoon vervoer, zoals de fiets en elektrisch openbaar vervoer.
  • Wij bieden ruimte aan eigen initiatieven van zowel jong als oud, professionals, vrijwilligers en organisaties die de stad socialer, groener, mooier en schoner kunnen maken.
  • Wij willen extra ruimte voor kunst en creativiteit. Kunst verrijkt het leven van iedereen.