Aardgasloos
Aardgasloos

Artikel 34 vragen aardgas

De GroenLinks-fractie was onaangenaam verrast door de uitkomsten van een onderzoek van Natuur & Milieu waaruit bleek dat 64% van de nieuwbouw nog de achterhaalde gasaansluiting krijgt. Reden voor de GroenLinks-fractie om de volgende vragen voor te leggen aan B en W:

In de gemeenten Veere en Middelburg is een ‘Green Deal’ gesloten met EZ en Enduris. Zie: https://www.enduris.nl/over-enduris/nieuws-en-publicaties/nieuws/bericht:enduris-gemeente-middelburg-en-gemeente-veere-ondertekenen-zeeuwse-green-deal-aardgasvrije-wijken.htm

De klimaatkwestie is urgent, om ‘Parijs’ te halen zal er veel moeten gebeuren. Een kansrijke sector is de woningbouw. Zeker voor de nieuwbouw. Dat hoort nu gewoon ‘Nul op de meter’ te zijn. Tegelijkertijd moet de bestaande woningvoorraad worden aangepakt. Vanuit het SER energie-akkoord zijn er weer nieuwe taakstellingen. Zelfs verplichting wordt overwogen! Er is nog veel inzet en overtuigingskracht nodig om daar meters te maken. En die overtuigingskracht ontbreekt als de nieuwbouw nog gewoon op aardgas wordt aangesloten. Waarom zou een burger moeite en kosten moeten investeren als de gemeente nog steeds nieuwbouw op het gas aansluit??

GroenLinks stelt vragen:

  1. Heeft het College kennis genomen van dit rapport?
  2. Hoe staat het met de plannen in Vlissingen, zijn er kwantitatieve doelstellingen, zo ja wat zijn die, zo nee, waarom zijn die er niet?
  3. Hoe verhouden de beleidsvoornemens van uw College zich met de afspraken in het in febr. 2017 ondertekende Zeeuws Energie Akkoord?
  4. Is er een reden dat onze gemeente de Green Deal met EZ en Enduris niet ondertekende? En zo ja, welke reden is dat?

 

06-06-2017

GroenLinks

Els Verhage

( https://www.natuurenmilieu.nl/wp-content/uploads/2017/05/NM-rapport-onderzoek-aardgasloze-nieuwbouw-20170512.pdf