Standpunten

Standpunten

De groene gemeente

GroenLinks wil dat kinderen kunnen opgroeien in groene- en gezonde wijken. Wij willen dat kinderen zorgeloos buiten in de natuur kunnen spelen en schone lucht kunnen inademen. Daarom kiezen wij voor schoon vervoer zonder uitstoot, voor mooie groene parken met ruimte om te spelen en te sporten en voor energiezuinige huizen.
Als wij nu kiezen voor schone, groene en gezonde oplossingen, geven wij straks een gezonde planeet en een evenwichtig klimaat door aan onze kinderen.

De open gemeente

GroenLinks heeft vertrouwen in mensen. Wij geloven dat ieder mens zelf iets van zijn-, of haar leven wil maken en ook zelf wil bijdragen aan de eigen omgeving. Daarom geven wij ruimte aan betrokken burgers die de eigen omgeving groener, mooier of schoner willen maken. Daarom geven wij vertrouwen aan docenten, verpleegkundigen en andere professionals die mensen helpen en daarom geven wij ruimte aan de wensen en mogelijkheden van mensen zelf, in plaats van blindelings de regels en structuren van organisaties te volgen.

De sociale gemeente

GroenLinks wil dat iedereen binnen onze gemeente een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Iedereen moet kunnen meedoen via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Als het mensen zelf niet lukt om een baan te vinden, dan willen wij dat de gemeente helpt. Als je je baan verliest, of ziek wordt moet er een goed sociaal vangnet zijn. De gemeente Vlissingen laat mensen nooit in de steek. GroenLinks vindt ook dat ieder kind een goede start en een eerlijke kans verdient om goed te kunnen leren op school, maar ook om te ontdekken wat zijn of haar dromen zijn. En in de zorg staan niet regels en structuren centraal, maar aandacht voor de mens. Er is ruimte om te kijken naar wat mensen kunnen en wat zij zelf willen. Bovendien zorgen wij ervoor dat iedereen in een betaalbaar huis kan wonen.