Nieuws

GL verheugd met "minibosjes voor de buurt"

Reactie GL Art 34 vragen Tiny Forest 

Vlissingen 11-10-2018, gemeenteraad

GroenLinks is verheugd dat er onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden voor deelname aan Tiny Forest.

Het resultaat van het onderzoek zoals door u beschreven biedt voldoende inzicht om te concluderen dat aansluiten bij de door het IVN ingestelde Tiny Forests niet realistisch en uitvoerbaar is, gezien de extra financiële inspanning die het met zich meebrengt.

Wat ons echter wel tot vreugde stemt is dat het college naar een mogelijkheid heeft gezocht dat past binnen het huidige coalitieakkoord en het programma Leefbaarheid. Met uw toezegging om binnen de beschikbare middelen ruimte te bieden voor groene bewonersinitiatieven onder de Vlissingse vlag "minibosjes voor de buurt" toont dan ook van eigenkracht en openstaan voor burgerparticipatie.

De reactie van het college heeft nog twee korte vragen bij ons opgeroepen:

  1. Hoe en waar gaat u kenbaar maken dat deze groene initiatief mogelijkheid er voor de wijken en buurten is?
  2. Gaat u voor initiatiefnemers richtlijnen of criteria opstellen waar een dergelijk initiatief aan moet voldoen of zijn deze er al?

 

Lees verder

Artikel 34 vragen over de CO2 uitstoot in Vlissingen

7 oktober 2018

Fractie GroenLinks 

Op 10-09- 2018 schreef Jeffrey Kutttering, PZC over de toename van de CO2 uitstoot in Zeeland.

https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/zeeuwse-gemeenten-zijn-grotere-vervuilers-dan-een-kwart-eeuw-geleden~a561179a/

Het artikel geeft o.a. aan: Dat ondanks de inspanningen van de gemeenten het niet is gelukt om de CO2 uitstoot terug te brengen. Uit de cijfers van CBS stootten Zeeuwse gemeenten

In 2016 bij elkaar 53,4 kilogram CO2 per vierkante meter uit. Dat is hoger dan de 45,6 kilogram per vierkante meter in 1990.

Ook Vlissingen stoot met 5,4 kilo per vierkante meter meer CO2 uit dan 25 jaar geleden(+3,2 kilo). Deze cijfers zijn correct.

De PZC refereert naar het CBS artikel op: https://www.cbs.nl/-nl/nieuws/2018/37/co2-uitstoot-in-2017-gelijk aan-die-in-1990

N.a.v. van het PZC artikel heeft GroenLinks bij het CBS navraag gedaan. Volgens het CBS zijn deze cijfers (53,4en 45,6) in het PZC artikel niet correct weergegeven.

Er is in het PZC artikel dus sprake van foutieve berekeningen.

Wat wel klopt is de toename van CO2 uitstoot.

Lees verder

Lili en Howick mogen blijven en zijn weer gevonden

Ruimhartig kinderpardon

Lili en Howick mogen toch in Nederland blijven. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. De kinderen mogen blijven vanwege "actuele omstandigheden" rond hun veiligheid.

Wij zijn opgelucht want ook GroenLinks Vlissingen heeft zich ernstige zorgen gemaakt om deze kwestie. Wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen en getracht door het stellen van artikel 36 vragen als gemeente Vlissingen een signaal naar Staatssecretaris Harbers af te geven.

 

Lees verder

Schriftelijke vragen GL: Olie op het water

19-08 2018

Naar aanleiding van een artikel in de PZC van 19 augustus 2018 “Zwemmers voor de kust van Vlissingen opgelet: olie op het water”. De strandwacht heeft ervoor gekozen om de gele vlag te hijsen (zwemmers en baders extra voorzichtig en alert moeten zijn in het water). De gevolgen hiervan kunnen desastreus zijn voor Vlissingen.

 

Lees verder

Opmerkingen GL kadernotitie “Samenwerken voor gezondheid”

5 juli 2018 

Kadernotitie gezondheidsbeleid 2018 2021

Walchers samenwerken heeft voordelen, brengt de Walcherse samenhang in beeld en maakt de verschillen op deze speerpunten inzichtelijk. Het blijft wel zoeken tussen de Walcherse opsommingen naar de Vlissingse inspanningen en effecten die bereikt zijn. Negatieve trends stoppen en die positief beïnvloeden. Dat is duidelijke taal maar deze positieve beïnvloeding brengt als het goed is een effectuering met zich mee.

Lees verder

Artikel 34 vragen Tiny Forest

Artkel 34 vragen GL Tiny Forest

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Een Tiny Forest is meer dan alleen een bos. Het is een bos van de buurt, waar zowel scholen en buurtbewoners bij worden betrokken. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

Na een oproep van IVN om mee te werken toonden heel wat gemeenten belangstelling. In Zeeland waren dat Goes dat twee bosjes aanvroeg, Borsele, Noord-Beveland, Terneuzen en Middelburg. IVN heeft 15 augustus gemeld dat alle aanvragen zijn gehonoreerd (6 bosjes).

IVN streeft ernaar om voor 2021 door het hele land minstens 100 Tiny Forest aan te leggen.

De eerste mogelijkheid voor deelname is verstreken, in het voorjaar 2019 is er nog een kans voor deelname.

https://www.ivn.nl/tiny-forest-nl/partnergemeente-tiny-forest-worden

Lees verder

Pagina's