Nieuws

Artikel 34 vragen Tiny Forest

Artkel 34 vragen GL Tiny Forest

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Een Tiny Forest is meer dan alleen een bos. Het is een bos van de buurt, waar zowel scholen en buurtbewoners bij worden betrokken. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

Na een oproep van IVN om mee te werken toonden heel wat gemeenten belangstelling. In Zeeland waren dat Goes dat twee bosjes aanvroeg, Borsele, Noord-Beveland, Terneuzen en Middelburg. IVN heeft 15 augustus gemeld dat alle aanvragen zijn gehonoreerd (6 bosjes).

IVN streeft ernaar om voor 2021 door het hele land minstens 100 Tiny Forest aan te leggen.

De eerste mogelijkheid voor deelname is verstreken, in het voorjaar 2019 is er nog een kans voor deelname.

https://www.ivn.nl/tiny-forest-nl/partnergemeente-tiny-forest-worden

Lees verder

Raadslid Gorana Kordis

Donderdag 21 juni is Gorana Kordis geïnstalleerd als raadslid voor GroenLinks in de gemeenteraad van Vlissingen. Hiermee zijn alle plaatsen voor de komende periode bezet.

Er is de laatste maanden samen met de andere coalitieonderhandelaars  door Els Verhage en Jeroen Portier veel werk verzet om als GroenLinks een succesvolle bijdrage te kunnen leveren aan het coalitieprogramma "Samen zijn we Vlissingen" 2018-2022. Dat deze inzet tot coalitiedeelname en wethouderschap voor Els Verhage heeft geleid is inmiddels duidelijk.

Door onze deelname aan de coalitie hebben interne verschuivingen plaatstgevonden:

  • Els Verhage is per 21 juni 2018 benoemd tot wethouder.
  • Jeroen Portier heeft per 21 juni het fractievoorzitterschap van Els Verhage overgenomen en zal tevens plaatsnemen in de auditcommissie.
  • Bram Schaap heeft afstand gedaan van zijn plaats op de kieslijst waardoor Gorana Kordis op de lijst is doorgeschoven en afgelopen donderdag is benoemd tot raadslid namens GroenLinks.

 

 

 

Wethouder Els Verhage

Donderdag 21 juni 2018 is het coalitieakkoord vastgesteld (2018-2022),

Het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders bestaat uit:Burgemeester Bas van den Tillaar, en wethouders: Rens Reijnierse 50+, John De Jonge LPV, Albert Vader PSR, Els Verhage GroenLinks en Sem Stroosnijder SP.

Hiermee is Els Verhage namens GroenLinks geïnstalleerd  tot wethouder van de gemeente Vlissingen.

Lees verder

GL Vlissingen op bezoek in Den Haag en in gesprek met Tweede Kamerlid Isabella Diks

Op  06 april 2018 heeft de GL fractie, Els Verhage en Jeroen Portier, contact gezocht met tweedekamerlid Isabella Diks. Dit was naar aanleiding van berichtgeving in de media en het gespreksonderwerp over de marinierskazerne in de raadsvergadering van 05 april 2018. Informatie over dit onderwerp, de marinierskazerne, die Isabella Diks in de Tweede Kamer onder de aandacht heeft gebracht, kwam verrassend en onverwacht bij ons in Vlissingen terecht. 

Lees verder

Schriftelijke vragen GL over lek bij kerncentrale Doel

Kort geleden ontstond er een lekkage in het nucleaire deel van de kerncentrale Doel 1, net over de Zeeuwse grens. Het lek is ontdekt in het koelsysteem van de reactor. Dat moet een zogenoemde “meltdown” voorkomen als de reactor oververhit raakt.
Door “schoonheidsfoutjes” in de communicatie zou er in Zeeland en West-Brabant onnodig tumult zijn ontstaan.
GroenLinks stelde reeds vaker vragen over de uitwisseling tussen België, de VRZ en de (Zeeuwse) bevolking.
Door dit laatste incident blijkt wederom, dat naast het gevaar van de kerncentrale er weer geen goede communicatie was, terwijl er juist een week voordat het fout ging uitgebreid geoefend was hoe autoriteiten moeten om-gaan met een nucleair incident.
Er was tijdens de oefening geen rekening gehouden met de maatschappelijke impact, paniek en onrust.
GroenLinks heeft de volgende vragen aan het college gesteld, de antwoorden zijn aan dit artikel toegevoegd.

Lees verder

Schriftelijke vragen GL over de Piek

Naar aanleiding van een artikel in de PZC van 2 mei 2018 “De Piek Jam dreigt op 30 mei de zwanenzang voor het poppodium van Vlissingen te worden” heeft GroenLinks verduidelijking van de wethouder gevraagd op de volgende vragen. De reacties van wethouder Stroosnijder zijn in dit artikel verwerkt. Na de beantwoording op de vragen heeft GL geen verdere vragen op dit moment.

Lees verder