Nieuws

Betoog GL - begrotingsraad 9 november 2017

Voorzitter, dames en heren oftewel genderneutralen,

Dat laatste om aan te geven dat ons wereldje er soms wel erg ingewikkeld lijkt uit te zien. U kunt van GL in ieder geval geen voorstel verwachten om toiletten e.d. in deze zin aan te passen. Al was het alleen maar omdat het geld op is. En iedereen is in dat opzicht nu eenmaal niet gelijk.

Vlissingen zou failliet moeten zijn gegaan, ware het niet dat dit bij een overheid niet kan. Een gemeentesecretaris zei dat eens: een overheid gaat nooit failliet dus waarom zou je je zorgen maken. De burger betaalt toch. Deze onverstandige uitspraak is helaas deels waar. De burger betaalt gemakkelijk zijn belastingen. Partijen beloven bij verkiezingen, maar komen dat dikwijls niet na. Zie b.v. de kabelbelasting.

Lees verder

Artikel 34 vragen: Mountainbikeparcours Nollebos

Op 28 oktober 2017 opende onze wethouder het mountainbikeparcours door het Nollebos.

22 juli 2016 stelde GroenLinks al vragen over het aan te leggen mountainbikeparcours, omdat er angst bestond dat het rondje mogelijk negatieve gevolgen zou kunnen hebben op flora, fauna en gevaar voor medegebruikers van het bos.

Er werd geattendeerd op gevaren wat een gemengd gebruik door wandelaars, paardrijders en mountainbikers met zich mee zou kunnen brengen.

Het college antwoordde toen dat verschillende gebruikerssoorten zoveel mogelijk gebruik zouden maken van eigen paden. Om gevaarlijke situaties te voorkomen zouden op kruisingen fysieke remobstakels aangebracht worden voor mountainbikers, zo nodig aangevuld met waarschuwingsbordjes.

Veiligheid voor alle gebruikers en het beschermen van de natuurwaarden zouden de belangrijkste uitgangspunten zijn geweest bij het bepalen van de route.

De laatste tijd bereiken ons veel klachten van gebruikers van het Nollebos, dat er niet voldaan wordt aan de gestelde eisen. Er zouden regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan en (bijna) incidenten met mountainbikers.

Lees verder

Art. 34 vragen Veilig Thuis/Veiligheidshuis en reactie college B en W

Vlissingen is Centrumgemeente en huisvest diverse hulpverlenende instanties.

Daar behoort een goed geoutilleerd Veiligheidshuis bij, dichtbij de mensen, dichtbij de problematiek en goed toegankelijk voor alle inwoners en hulpverlenende instanties.

Reeds eerder vroeg GroenLinks naar de verhuisplannen van Veilig Thuis van het Stadhuisplein te Vlissingen naar de GGD te Goes.

Nu blijkt dat ondanks de inspanningen, Veilig Thuis binnen enkele weken zal verhuizen naar het gebouw van de GGD te Goes.

Ook zouden er geluiden zijn dat het Veiligheidshuis op de nominatie zou staan weg te trekken uit Vlissingen.

Tot juni 2020 is er nog een huurcontract.

Lees verder

Actuele vragen GL adviesraad 12 oktober 2017, Legale wietteelt

GroenLinks Vlaardingen bereidt motie legaliseren wietteelt voor - 11 december 2014

In het nieuwe regeerakkoord staat dat maximaal 10 gemeentes de komende 4 jaar wiet mogen afnemen van plantages. Met andere woorden, het gedoogbeleid heeft zijn langste tijd gehad.

Zoals vaker gezegd, is GroenLinks hier een groot voorstander van: betere controle, minder (straat)criminaliteit, minder inzet politie, bestrijding van brandgevaarlijke situaties, betere voor- en achterdeur bevoorrading.

Enkele gemeentes, waaronder Terneuzen en Goes, hebben al positief gereageerd en denken eraan zich aan te melden om legaal wiet te kweken.

Gezien de aangenomen motie om het I criterium los te laten in Vlissingen, lijkt er een meerderheid in de Raad van Vlissingen te zijn om zaken rondom soft drugs goed te regelen.

Lees verder

Scheurtjes in 'onze kerncentrale'

Radioprogramma “Met het oog op morgen” besteedde op 6 september jl.* aandacht aan een besloten informatiebijeenkomst over de Belgische kerncentrale Tihange voor lokale en regionale politici. In die openbare uitzending kwamen Limburgse politici over dit onderwerp aan het woord. Onder hen burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht, die spreekt van het verhaal van de haarscheurtjes: "die scheurtjes zitten ook in onze centrale; is een kwestie van het procedé dat gebruikt is bij de bouw", waarmee ze de Kerncentrale van Borssele bedoelt. Dat riep vragen op bij de fractie van GroenLinks (d.d. 8 sept. jl.); volgens de ANVS 'werpt de informatie geen nieuwe feiten op en is er derhalve geen aanleiding voor eventuele (vervolg)stappen. Lees meer:
 
 

Lees verder