Nieuws

Actuele vragen GL adviesraad 12 oktober 2017, Legale wietteelt

GroenLinks Vlaardingen bereidt motie legaliseren wietteelt voor - 11 december 2014

In het nieuwe regeerakkoord staat dat maximaal 10 gemeentes de komende 4 jaar wiet mogen afnemen van plantages. Met andere woorden, het gedoogbeleid heeft zijn langste tijd gehad.

Zoals vaker gezegd, is GroenLinks hier een groot voorstander van: betere controle, minder (straat)criminaliteit, minder inzet politie, bestrijding van brandgevaarlijke situaties, betere voor- en achterdeur bevoorrading.

Enkele gemeentes, waaronder Terneuzen en Goes, hebben al positief gereageerd en denken eraan zich aan te melden om legaal wiet te kweken.

Gezien de aangenomen motie om het I criterium los te laten in Vlissingen, lijkt er een meerderheid in de Raad van Vlissingen te zijn om zaken rondom soft drugs goed te regelen.

Lees verder

Scheurtjes in 'onze kerncentrale'

Radioprogramma “Met het oog op morgen” besteedde op 6 september jl.* aandacht aan een besloten informatiebijeenkomst over de Belgische kerncentrale Tihange voor lokale en regionale politici. In die openbare uitzending kwamen Limburgse politici over dit onderwerp aan het woord. Onder hen burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht, die spreekt van het verhaal van de haarscheurtjes: "die scheurtjes zitten ook in onze centrale; is een kwestie van het procedé dat gebruikt is bij de bouw", waarmee ze de Kerncentrale van Borssele bedoelt. Dat riep vragen op bij de fractie van GroenLinks (d.d. 8 sept. jl.); volgens de ANVS 'werpt de informatie geen nieuwe feiten op en is er derhalve geen aanleiding voor eventuele (vervolg)stappen. Lees meer:
 
 

Lees verder

Artikel 34 vragen en antwoorden 21-09-2017

Dinsdag 12 september verscheen er een artikel in de media, dat Belgische professoren de kerncentrale in Doel te onveilig vinden om actief te blijven. Ook zou de burgemeester van Bergen op Zoom een brief hebben gestuurd aan alle burgemeesters in de regio, met het verzoek het verzet tegen het openhouden van de kerncentrale Doel te steunen.
De kernreactoren in Doel en Tihange zouden in te slechte staat zijn, voornamelijk ivm de scheuren in de wand.
Nederlandse en Zeeuwse overheden willen graag meebeslissen over het wel of niet langer openhouden van de kerncentrale in Doel, omdat veel inwoners van Zeeland en West-Brabant in de gevarenzone wonen. Belgen voeren daar vooralsnog niets voor.
Nederland en België zullen voortaan intensief informatie uitwisselen over beveiliging en stralingsincidenten. Er is een samenwerkingsovereenkomst getekend op veiligheidsgebied.

Lees verder

betoog GL over de Kustvisie in besluitenraad 21-09-2017

Voorzitter,

In de visienota Kostbare Ruimte[i] van maart 2016 heeft de ledenvergadering van GroenLinks Zeeland een overduidelijk signaal afgegeven hoe gehandeld moet worden om de verdere verloedering van onze kust en het achterliggende gebied tegen te gaan. Kort samengevat komt dat neer op:

  • Direct stoppen met de kust- en strandbebouwing voor het gehele estuarium;
  • De kustvisie dient aan te sluiten bij de gevoelens van een meerderheid van de Tweede Kamer (motie PvdA (Cegerekiv) d.d. 3 maart 2016). De Kamer vraagt daarin harde garanties ter bescherming van de gehele Nederlandse kust;
  • De recreatiesector moet meer verduurzamen; krimp ten bate van natuurcompensatie is daarbij uitgangspunt.
 

 

Lees verder

Motie “Inzet Energiecoach voor duurzaamheid en besparing” SGP, GL en SP

De Gemeenteraad van de Gemeente Vlissingen in vergadering bijeen op 21 september 2017
Constaterende, dat:
- In enkele gemeenten pilotprojecten hebben plaatsgevonden met energiecoaches die
huishoudens met lage inkomens hebben geadviseerd over energiebesparing;
- Uit evaluatie van deze pilots door ECN blijkt dat deze inzet van energiecoaches effectief is: het
zorgt voor energiebesparing en het verlaagt de energierekening van huishoudens met
gemiddeld 100 euro, met uitschieters tot 700 euro
(https://www.ecn.nl/publicaties/PdfFetch.aspx?nr=ECN-E--17-002);
- ECN adviseert om de genoemde aanpak verder uit te rollen, zo mogelijk door werkzoekenden
in te schakelen als energiecoach, in een betaalde baan en niet als tegenprestatie;

Lees verder

art 34 vragen: Strandpaviljoen / Badcaisson Pier 7 op het Badstrand GL, POV en PvdA

Toelichting
In de boulevardvisie is het uitgangspunt opgenomen: ‘het verlevendigen van het badstrand
tot een stadstrand’. Hiermee is nog niet vastgesteld dat er van het geldende
bestemmingsplan mag worden afgeweken bijvoorbeeld als het gaat om het toestaan van
verblijfsrecreatie.
Wij, GL, POV en PvdA-fractie, zitten op de lijn dat dagrecreatie op een strand in een
stedelijke omgeving prioriteit heeft. In een stedelijke omgeving horen
verblijfsvoorzieningen aan de binnenkant van de zeewering. Van toegangs- en
gebruiksbeperkingen op het strand kan absoluut geen sprake zijn.

Lees verder