Nieuws

Op Walcheren heeft GroenLinks in maart bij de gemeenteraadsverkiezingen drie vrouwelijke lijsttrekkers.

Woensdag 22 november zijn de kandidatenlijsten voor  de verkiezingen van 2018 op de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Voor GroenLinks in Vlissingen gaat het huidige raadslid Els Verhage de lijst aanvoeren. Klaas van Belzen, het oudste lid van de partij op Walcheren, is lijstduwer. Op nummer twee in Vlissingen staat Jeroen Portier.

Op 3 en 4 staan Bram Schaap en Trees van Borght

Lees hier het hele artikel:

https://www.nu.nl/walcheren-en-beveland/5019593/vrouwelijke-lijsttrekker...

B en W: Veiligheidshuis nog zeker anderhalf jaar in Vlissingen

VLISSINGEN - Het Veiligheidshuis blijft nog minstens 2,5 jaar in Vlissingen, laten B en W de gemeenteraad weten.

René Hoonhorst 29-11-17,

Raadslid Els Verhage (GroenLinks) was bang dat met Veilig Thuis, waar mensen terecht kunnen na huiselijk geweld, ook het Veiligheidshuis uit Vlissingen zou vertrekken. De GGD besloot dat Veilig Thuis beter in het Goese hoofdkantoor kan zitten en het Vlissingse college heeft de dienst niet op andere gedachten kunnen brengen.

https://www.pzc.nl/walcheren/b-en-w-veiligheidshuis-nog-zeker-anderhalf-...

Zie ook:

https://vlissingen.groenlinks.nl/nieuws/art-34-vragen-veilig-thuisveilig...

https://www.pzc.nl/walcheren/raadslid-els-verhage-gl-houd-veiligheidshui...

https://www.pzc.nl/walcheren/verhuizing-veilig-thuis-van-veiligheidshuis...

 

 

Betoog GL - begrotingsraad 9 november 2017

Voorzitter, dames en heren oftewel genderneutralen,

Dat laatste om aan te geven dat ons wereldje er soms wel erg ingewikkeld lijkt uit te zien. U kunt van GL in ieder geval geen voorstel verwachten om toiletten e.d. in deze zin aan te passen. Al was het alleen maar omdat het geld op is. En iedereen is in dat opzicht nu eenmaal niet gelijk.

Vlissingen zou failliet moeten zijn gegaan, ware het niet dat dit bij een overheid niet kan. Een gemeentesecretaris zei dat eens: een overheid gaat nooit failliet dus waarom zou je je zorgen maken. De burger betaalt toch. Deze onverstandige uitspraak is helaas deels waar. De burger betaalt gemakkelijk zijn belastingen. Partijen beloven bij verkiezingen, maar komen dat dikwijls niet na. Zie b.v. de kabelbelasting.

Lees verder

Artikel 34 vragen: Mountainbikeparcours Nollebos

Op 28 oktober 2017 opende onze wethouder het mountainbikeparcours door het Nollebos.

22 juli 2016 stelde GroenLinks al vragen over het aan te leggen mountainbikeparcours, omdat er angst bestond dat het rondje mogelijk negatieve gevolgen zou kunnen hebben op flora, fauna en gevaar voor medegebruikers van het bos.

Er werd geattendeerd op gevaren wat een gemengd gebruik door wandelaars, paardrijders en mountainbikers met zich mee zou kunnen brengen.

Het college antwoordde toen dat verschillende gebruikerssoorten zoveel mogelijk gebruik zouden maken van eigen paden. Om gevaarlijke situaties te voorkomen zouden op kruisingen fysieke remobstakels aangebracht worden voor mountainbikers, zo nodig aangevuld met waarschuwingsbordjes.

Veiligheid voor alle gebruikers en het beschermen van de natuurwaarden zouden de belangrijkste uitgangspunten zijn geweest bij het bepalen van de route.

De laatste tijd bereiken ons veel klachten van gebruikers van het Nollebos, dat er niet voldaan wordt aan de gestelde eisen. Er zouden regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan en (bijna) incidenten met mountainbikers.

Lees verder

Art. 34 vragen Veilig Thuis/Veiligheidshuis en reactie college B en W

Vlissingen is Centrumgemeente en huisvest diverse hulpverlenende instanties.

Daar behoort een goed geoutilleerd Veiligheidshuis bij, dichtbij de mensen, dichtbij de problematiek en goed toegankelijk voor alle inwoners en hulpverlenende instanties.

Reeds eerder vroeg GroenLinks naar de verhuisplannen van Veilig Thuis van het Stadhuisplein te Vlissingen naar de GGD te Goes.

Nu blijkt dat ondanks de inspanningen, Veilig Thuis binnen enkele weken zal verhuizen naar het gebouw van de GGD te Goes.

Ook zouden er geluiden zijn dat het Veiligheidshuis op de nominatie zou staan weg te trekken uit Vlissingen.

Tot juni 2020 is er nog een huurcontract.

Lees verder