Nieuws

Motie Kinderpardon 15-3-2018 in de raad unaniem aangenomen

Er is landelijk een actie gestart voor een eerlijk Kinderpardon onder de slogan “ze zijn al thuis”(www.zezijnalthuis.nl). Het Kinderpardon wordt zo strikt uitgevoerd, dat inmiddels 98% van de aanvragen wordt afgewezen. De meeste van deze kinderen wordt tegengeworpen, dat zij en/of hun ouders te weinig hebben meegewerkt aan vertrek, het zogenaamde “meewerkcriterium”. Hierdoor dreigt momenteel voor ongeveer 400 in Nederland gewortelde kinderen uitzetting naar een land waar ze vaak de taal niet eens van spreken.

Inmiddels is er al brede steun en veel gemeentes en particulieren gingen ons reeds voor.

Wij willen niet wachten tot er in Vlissingen kinderen uitgezet worden, maar wij willen ons nu al uitspreken voor de goede zaak.

Lees verder

Belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma 2018-2022

De belangrijkste GROENLINKS-punten uit het verkiezingsprogramma:

  • GroenLinks laat mensen niet in de steek. Wij stimuleren mensen en kiezen voor een samenleving waarin iedereen erbij hoort en iedereen mee doet.

 

  • Wij voorkomen dat kinderen op de basisschool beginnen met een achterstand. Dit doen wij door bijvoorbeeld in goede voor- en vroegschoolse educatie te voorzien.

 

  • Wij willen dat ouderen en mensen met een beperking zolang als zij willen thuis kunnen wonen. Wij kiezen voor “zorg op maat” en niet voor overbodige regelingen, indicaties en bureaucratie. De huisarts en wijkverpleegkundigen krijgen een prominente rol in de aanvraag voor voorzieningen.

 

  • Wij willen voldoende sociale huurwoningen, voldoende huur- en koopwoningen en woonruimte voor, starters, studenten en mensen met een middeninkomen.

 

  • Wij kiezen voor schone lucht, veel groen en planten extra bomen. Iedere inwoner moet kunnen genieten van bijvoorbeeld een mooi park of een groot grasveld. Wij ondersteunen buurtbewoners die de eigen buurt willen vergroenen.

 

  • Wij stimuleren energieneutraal bouwen en het oprichten van lokale energiecoöperaties en wij maken in onze gemeente zoveel mogelijk gebruik van de zon en van de wind.

 

  • Wij geven voorrang aan schoon vervoer, zoals de fiets en elektrisch openbaar vervoer.

 

  • Wij bieden ruimte aan eigen initiatieven van zowel jong als oud, professionals, vrijwilligers en organisaties die de stad socialer, groener, mooier en schoner kunnen maken.

 

  • Wij willen extra ruimte voor kunst en creativiteit. Kunst verrijkt het leven van iedereen.
Lees verder

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022

Het kan anders. Het moet anders, ook in de de gemeente Vlissingen

De komende raadsperiode houden wij rekening met de voorwaarden die aan artikel 12 worden gesteld, zodat de gemeente weer naar een positief vereist minimum van de algemene reserve groeit. Verdiepend onderzoek en verdere sanering zal plaatsvinden om binnen de afgesproken termijn het niveau van het gemeentefonds te bereiken.

GroenLinks staat voor verandering. Wij staan voor een nieuwe manier van politiek bedrijven. Voor een politiek waarin niet de winst op korte termijn centraal staat, maar ons gemeenschappelijke belang op de lange termijn. Wij staan voor eerlijk delen in plaats van hardvochtig bezuinigen. Wij staan voor verbinding, vertrouwen en hoop, in plaats van verdeeldheid.

Lees verder

Op Walcheren heeft GroenLinks in maart bij de gemeenteraadsverkiezingen drie vrouwelijke lijsttrekkers.

Woensdag 22 november zijn de kandidatenlijsten voor  de verkiezingen van 2018 op de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Voor GroenLinks in Vlissingen gaat het huidige raadslid Els Verhage de lijst aanvoeren. Klaas van Belzen, het oudste lid van de partij op Walcheren, is lijstduwer. Op nummer twee in Vlissingen staat Jeroen Portier.

Op 3 en 4 staan Bram Schaap en Trees van Borght

Lees hier het hele artikel:

https://www.nu.nl/walcheren-en-beveland/5019593/vrouwelijke-lijsttrekker...

B en W: Veiligheidshuis nog zeker anderhalf jaar in Vlissingen

VLISSINGEN - Het Veiligheidshuis blijft nog minstens 2,5 jaar in Vlissingen, laten B en W de gemeenteraad weten.

René Hoonhorst 29-11-17,

Raadslid Els Verhage (GroenLinks) was bang dat met Veilig Thuis, waar mensen terecht kunnen na huiselijk geweld, ook het Veiligheidshuis uit Vlissingen zou vertrekken. De GGD besloot dat Veilig Thuis beter in het Goese hoofdkantoor kan zitten en het Vlissingse college heeft de dienst niet op andere gedachten kunnen brengen.

https://www.pzc.nl/walcheren/b-en-w-veiligheidshuis-nog-zeker-anderhalf-...

Zie ook:

https://vlissingen.groenlinks.nl/nieuws/art-34-vragen-veilig-thuisveilig...

https://www.pzc.nl/walcheren/raadslid-els-verhage-gl-houd-veiligheidshui...

https://www.pzc.nl/walcheren/verhuizing-veilig-thuis-van-veiligheidshuis...