Artikel 34 vragen over de CO2 uitstoot in Vlissingen

7 oktober 2018

Fractie GroenLinks 

Op 10-09- 2018 schreef Jeffrey Kutttering, PZC over de toename van de CO2 uitstoot in Zeeland.

https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/zeeuwse-gemeenten-zijn-grotere-vervuilers-dan-een-kwart-eeuw-geleden~a561179a/

Het artikel geeft o.a. aan: Dat ondanks de inspanningen van de gemeenten het niet is gelukt om de CO2 uitstoot terug te brengen. Uit de cijfers van CBS stootten Zeeuwse gemeenten

In 2016 bij elkaar 53,4 kilogram CO2 per vierkante meter uit. Dat is hoger dan de 45,6 kilogram per vierkante meter in 1990.

Ook Vlissingen stoot met 5,4 kilo per vierkante meter meer CO2 uit dan 25 jaar geleden(+3,2 kilo). Deze cijfers zijn correct.

De PZC refereert naar het CBS artikel op: https://www.cbs.nl/-nl/nieuws/2018/37/co2-uitstoot-in-2017-gelijk aan-die-in-1990

N.a.v. van het PZC artikel heeft GroenLinks bij het CBS navraag gedaan. Volgens het CBS zijn deze cijfers (53,4en 45,6) in het PZC artikel niet correct weergegeven.

Er is in het PZC artikel dus sprake van foutieve berekeningen.

Wat wel klopt is de toename van CO2 uitstoot.

Bij Vlissingen komt door de toename van 1,1 mld kg in 2016 en( was in 1990 0,8 mld kg) op 1,9 mld. kg. De verschilen2016 t.o.v. 1990komen volgens CBS vooral voor rekening van grote CO2 uitstoters.

De toename wordt voornamelijk veroorzaakt door de Sloecentrale te Ritthem (van 0,0 naar 1,4 mld. kg). Overige bronnen gaan van 0,4 naar 0,5 mld. kg.

In het artikel van CBS staat dat de CO2 uitstoot in de tweede helft van 2018 gedaald is ten opzichte van het 2e kwartaal van een jaar eerder.

Vragen:

  1. Zijn deze gegevens bij het college bekend?

       (Indien u dit wenst kan ik u de uitgebreidere mailreactie van het CBS doen toekomen)

  1. Is er al een (toekomst) visie op het terugdringen van de CO2 uitstoot in de gemeente Vlissingen?
  2. Kunt u aangeven hoe u als gemeente gaat stimuleren dat de grote uitstoters zelf actie ondernemen?
  3. Welke inzet gaat u als gemeente doen bij het terugdringen van de CO2 uitstoot in de gemeente Vlissingen?
  4. Welke stappen heeft u al ondernomen en welke plannen heeft u in het vooruitzicht om aan de klimaatdoelen te voldoen?

 

Fractie GroenLinks

Jeroen Portier en Gorana Kordis