Artikel 34 vragen Tiny Forest

Artkel 34 vragen GL Tiny Forest

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Een Tiny Forest is meer dan alleen een bos. Het is een bos van de buurt, waar zowel scholen en buurtbewoners bij worden betrokken. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

Na een oproep van IVN om mee te werken toonden heel wat gemeenten belangstelling. In Zeeland waren dat Goes dat twee bosjes aanvroeg, Borsele, Noord-Beveland, Terneuzen en Middelburg. IVN heeft 15 augustus gemeld dat alle aanvragen zijn gehonoreerd (6 bosjes).

IVN streeft ernaar om voor 2021 door het hele land minstens 100 Tiny Forest aan te leggen.

De eerste mogelijkheid voor deelname is verstreken, in het voorjaar 2019 is er nog een kans voor deelname.

https://www.ivn.nl/tiny-forest-nl/partnergemeente-tiny-forest-worden

  1. Eerder heeft GroenLinks het vorige college via actuele vragen Tiny Forest onder de aandacht gebracht. Is de toenmalige toezegging deelname aan Tiny Forest mee te nemen en te onderzoeken uitgevoerd?
  2. Wat is het resultaat van het onderzoek?
  3. Zo nee, gaat het college de mogelijkheden voor deelname nog onderzoeken en zo ja, wanneer gaat u dit doen?
  4. Is het college het ermee eens dat Tiny Forest past binnen bepaalde richtlijnen van het collegeprogramma?
  5. Ziet het college Tiny Forest als een kans en mogelijkheid om op een laagdrempelige manier de leefbaarheid in de wijk en een zinvolle bijdrage aan het klimaat samen met betrokken inwoners te verbeteren?

 

Gorana Kordis en Jeroen Portier

GroenLinks Vlissingen

17 augustus 2018