Betoog GL over verkoop PZEM onderdelen

Het college van B en W stelt voor akkoord te gaan met de verkoop van alle door PZEM NV gehouden aandelen aan Stedin. GroenLinks heeft hier bezwaren tegen en zal dan ook tegen stemmen om de volgende redenen:

 

  • Winstgevende onderdelen worden nu verkocht om de kerncentrale die grote verliezen lijdt in stand te houden. Volgens GroenLinks kan er pas sprake zijn van een totaaloplossing als bekend is wat er met de kerncentrale gaat gebeuren. GroenLinks wil geen geld in een bodemloze put storten.
  • Bovendien staan wij nog steeds op het standpunt dat de kosten voor de kerncentrale de Zeeuwse mogelijkheden en bevoegdheden overstijgen. Wij zetten liever in op vergroening, hergebruik en duurzame energie. Daartoe heb je een eigen netwerk nodig waarover je zeggenschap dient te hebben.
  • Wij kunnen dus niet akkoord gaan met de gehele verkoop van het netwerk: specifieke kennis en geografische obstakels, maar ook korte lijnen, kennis van de omgeving en markt, vertrouwen en kansen voor nieuwe vormen van energietransport, vereisen zeggenschap over een eigen netwerk.
  • De scenario’s die geschetst worden door de PZEM overtuigen ons niet van de noodzaak voor gehele verkoop van het netwerk. Er zijn teveel onzekerheden en aannames, met name rond de energieprijzen.
  • Zeeuwen hebben straks geen grip meer op hun eigen energievoorziening. De publieke belangen van de Zeeuwse burger zijn niet meer goed behartigd.

Bijlage raadsvoorstel: https://vlissingen.raadsinformatie.nl/document/5357471/1/5_3_rvs_PZEM_-_verkoop