foto van Els Verhage

Els Verhage is 4e locoburgemeester.
Beleidsterreinen

 • Volksgezondheid;
 • Welzijn;
 • Wijkgericht werken;
 • Armoedebeleid;
 • Schuldhulpverlening;
 • (Passend) onderwijs;
 • Onderwijsachterstandenbeleid en kinderopvang;
 • Havenbeheer;
 • Strand;
 • Dierenwelzijn;
 • Milieu- en duurzaamheidsbeleid;
 • Openbare ruimte en beheer gemeentelijke buitensportaccommodaties.

Els Verhage is mijn naam. Alhoewel ik niet in Zeeland geboren ben, ben ik wel een halve Zeeuw, mijn vader is geboren in Zoutelande en vanaf mijn geboorte, kwamen wij als gezin vaak op Walcheren. Al heel lang woon ik in Zeeland, mijn carrière begon in Middelburg, ruim 40 jaar geleden. Vanaf 1994 woon ik in Vlissingen. Toen ik in Vlissingen kwam wonen, werd ik gevraagd om actief te worden bij GroenLinks, toen ben ik ook lid geworden, zat in het bestuur, was voorzitter, commissielid en 2 periodes Raadslid als vervanger van Ton de Nooij, die helaas veel te vroeg, overleed. Voor die tijd was ik actief in Stop Borssele, in de (politieke) cabaretgroep Kontra Mienen en Vrouwen voor Vrede. Vanuit al deze activiteiten was de overstap naar de politiek een logische, niet alleen aan de zijlijn bezig zijn, maar proberen daadwerkelijk iets te veranderen! Naast mijn Raadslidmaatschap, ben ik fulltime werkzaam als medisch maatschappelijk werk bij het ADRZ.

 

Waarom GroenLinks?

GroenLinks is de enige partij die dicht bij mijn idealen staat, groen, sociaal en oog voor de toekomst.

Wij kunnen korte termijn politiek bedrijven, nu alles opmaken, kapot maken en maar zien hoe de generaties na ons het rooien, maar we kunnen ook nu maatregelen nemen om de schade van ons verblijf op aarde,  zoveel mogelijk te beperken.

Wat vind jij mooi aan Vlissingen?

Vlissingen is een bijzondere stad, vol met historie, maar niet zo zichtbaar door de vele bombardementen in de oorlog. Als je echter even verder kijkt, loopt door de stad, zie je pareltjes van gebouwen, stegen en bijzondere gebeurtenissen uit het verleden. Onze boulevards zijn mooi, uniek, maar worden slecht uitgebaat. Auto’s motoren en gevaarlijke situaties, verpesten het mooie gebied.

Wat zijn jouw wensen voor Vlissingen?

Vlissingen kan bovenop de financiële consequenties komen van onze artikel 12 status, mits wij de juiste prioriteiten stellen. Geen winst op korte termijn, maar juist verder kijken dan die ene stoeptegel. Samenwerken met alle partijen en inwoners moet hierbij het toverwoord zijn. .

Waar ben jij trots op?

Ik ben trots op GroenLinks, omdat wij vaak tegen de stroom inroeien. Vaak krijgen wij later toch steun voor onze ideeën wat betreft klimaatdoeleinden e.d., deze worden dan overgenomen door andere partijen. Dan ben ik trots op GroenLinks dat wij aan de basis stonden, niet schreeuwen dat het onze ideeën zijn, maar juist gaan voor de inhoud!

Wat is het belangrijkste voor jou?

Belangrijk is het om niet ten koste van anderen je in de politiek te profileren. Samenwerken aan een goede toekomst van Vlissingen is belangrijk, helaas zien we momenteel dat er veel populistische ideeën uitgedragen worden. Ik wil voor de inhoud blijven gaan en niet op de persoon. Met elkaar komen we verder dan allemaal individualistisch bezig zijn!

Wat doe je het allerliefste?

Het is heerlijk om te fietsen over Walcheren, wat is het mooi hier, maar ook lekker in de tuin rommelen, helaas is daar naast baan en politiek te weinig tijd voor! Een mooi boek kan mij naar andere sferen brengen, meestal is dit alleen te realiseren tijdens (kampeer) vakanties.
Ik vind het fantastisch  om te zingen, zat voorheen in diverse koren, maar helaas, ook dit is op de achtergrond geraakt door andere prioriteiten. Met elkaar iets moois en muzikaals neerzetten is prachtig en zuivert de geest!

Wat is jouw favoriete plek in Vlissingen?

Het is heerlijk te lopen door (de weinige) natuur die wij hebben in Vlissingen, het Nollebos, de duinen. Dit moeten we koesteren, behoud het goede, zoals bos en duinen en laat bebouwing op het strand en in het bos achterwege!

Wat is jouw guilty pleasure?

Ik hoop ooit nog eens tijd te hebben om piano te leren spelen, muziek kan zoveel rust en inspiratie brengen. Muziek kan verbindend werken!

Een leuke wetenswaardigheid:

In mijn strijdbaar verleden, van ENFB (Enige Echte Nederlandse Fietsersbond), Stop Borrssele, Vrouwen voor Vrede, ben ik ongetwijfeld wel eens een grens overgegaan. Waar ik echter trots op ben dat wij, in al onze acties, nooit vernielingen hebben aangericht aan mens of materiaal. En….aan de hekken van de kerncentrale ontmoette ik mijn grote liefde!