Beantwoording aanvullende vragen art 34 Tiny Forrest

In reactie op de beantwoording van schriftelijke vragen inzake Artikel 34 vragen Rvo van GroenLinks m.b.t. deelname Tiny Forest zijn twee aanvullende vragen gesteld.

Onderstaand treft u de vragen en beantwoording aan.

  1. Hoe en waar gaat u kenbaar maken dat deze groene initiatief mogelijkheid er voor de wijken en buurten is?

    Antw.: Onze wijkcoördinatoren, consulenten leefbaarheid en vakspecialisten reageren actief op bewonersvragen die betrekking hebben op het verbeteren van de woonomgeving. Zij stimuleren mensen om zelf aan de slag te gaan, draagvlak in de buurt te vinden en wijzen de weg naar mogelijkheden om (groene) plannen te laten slagen.
    Ook onze website (www.vlissingen.nl/Inwoner/Wonen) attendeert op de mogelijkheid om leuke ideeën voor de buurt aan te dragen.

  2. Gaat u voor initiatiefnemers richtlijnen of criteria opstellen waar een dergelijk initiatief aan moet voldoen of zijn deze er al?

    Voor het zelf inrichten en beheren van groenvoorzieningen bestaan richtlijnen maar veelal is het maatwerk. De consulent leefbaarheid kijkt in samenspraak met de bewoner(s) en de vakspecialist wat mogelijk is. Op onze website vindt u onder “Participatiekaart Vlissingen” een overzicht van activiteiten die al gerealiseerd zijn.

Eerdere berichtgeving